Stručně o MAS Krajina srdce z.s.

Naše organizace komunikuje a spolupracuje se všemi subjekty působícími na území MAS, vítá nové nápady, je otevřená novým členům, aktivně se zapojuje do regionálních i nadregionálních aktivit, které mají rozvojový potenciál pro území MAS a snaží se budovat partnerství nejen v rámci České republiky, ale napříč Evropskou unií.


Aktuality

ikona článkuSetkání pamětníků obcí Dolních Hořic

Srdečně zveme obyvatele a přátele obcí Dolních Hořic na setkání pamětníků pořádaných v rámci projektu Živá kronika. První setkání proběhnou: Mašovice 10. 5. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Mašovic a Chotčin) v hasičárně Dolní Hořice 12. 5. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Dolních Hořic a Horních Hořic, Lejčkova, Kladrub) OÚ Dolní Hořice Pořín 17. 5. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Pořína, Radostovic a Nových Dvorů) v knihovně Hartvíkov 24. 5. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Prasetína, Oblajovic a Hartvíkova) v klubovně Na toto setkání přineste prosím vaše staré rodinné fotografie, negativy, pohlednice, písemnosti, dopisy z válek, staré výuční listy, vysvědčení atd., které Vám po naskenování hned vrátíme. Druhá setkání proběhnou: Mašovice 31. 5. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Mašovic a Chotčin) v hasičárně Dolní Hořice 2. 6. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Dolních Hořic a Horních Hořic, Lejčkova a Kladrub) OÚ Dolní Hořice Pořín 9. 6. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Pořína, Radostovic a Nových Dvorů) v knihovně Hartvíkov 14. 6. 2016 od 17:30 (pro obyvatele Prasetína, Oblajovic a Hartvíkova) v klubovně Během tohoto setkání si budeme vše promítat a Vy nám pomůžete určit, kdo je na fotografiích, kdy a kde byly fotografie pořízeny, apod.


Setkání pamětníků v Pohnání

Srdečně zveme obyvatele a přátele obce Pohnání na setkání pamětníků pořádaných v rámci projektu Živá kronika. První setkání proběhne 26. 5. od 17:30. Na toto setkání přineste prosím vaše staré rodinné fotografie, negativy, pohlednice, písemnosti, dopisy z válek, staré výuční listy, vysvědčení atd., které Vám po naskenování hned vrátíme. Druhé setkání proběhne 16. 6. 2016 od 17:30. Během tohoto setkání si budeme vše promítat a Vy nám pomůžete určit, kdo je na fotografiích, kdy a kde byly fotografie pořízeny, apod.


ikona článkuDotace přímo od SZIF

dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena výzva pro příjem žádosti z Ministerstva zemědělství - program rozvoje venkova 2014-2020. 2.kolo - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů - neproduktivní investice v lesích.


ikona článkuEX-POST HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2007-2013

V souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předložit do 31. 12. 2016 Evropské komisi ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013, probíhá v současné době dotazníkové šetření a telefonický průzkum ke sběru dat u žadatelů o dotaci / příjemců dotace. V rámci programového období 2007-2013 bylo díky podporám Programu rozvoje venkova vyplaceno téměř 100 mld. Kč na investiční i plošná opatření. Ke zhodnocení efektu vynaložených prostředků, dopadu, účelnosti a účinnosti podpor slouží jako neoddělitelný krok implementace ex- post hodnocení. Hodnocení musí provádět odborníci funkčně nezávislí na Řídícím orgánu. Na základě výběrového řízení byly pro zpracování ex post hodnocení vybrány společnosti Ekotoxa – IREAS. Vybraní žadatelé budou osloveni prostřednictvím e-mailu, jehož součástí je i pověřující dopis ředitele odboru Řídící orgán PRV, Ing. Josefa Tabery, případně v rámci telefonického hovoru. Upozorňujeme, že povinnost žadatele/příjemce dotace poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku, vyplývá z kapitoly 4., bodu f) obecných podmínek Pravidel. Děkujeme Vám za Vaši ochotu spolupracovat se zpracovatelem!


Území MAS Krajina srdce

Úvodní stránka - Pravý sloupec

Navštivte bazar na Venkovské tržnici!