Stručně o MAS Krajina srdce z.s.

Naše organizace komunikuje a spolupracuje se všemi subjekty působícími na území MAS, vítá nové nápady, je otevřená novým členům, aktivně se zapojuje do regionálních i nadregionálních aktivit, které mají rozvojový potenciál pro území MAS a snaží se budovat partnerství nejen v rámci České republiky, ale napříč Evropskou unií.


Aktuality

ikona článkuREŽIJNÍ VÝDAJE MAS

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00001480 Cílem projektu je administrativní zajištění úspěšné realizace SCLLD na území MAS Krajina srdce.


Vyhlašujeme výzvy IROP!

Dovolujeme si Vás informovat o harmonogramu vyhlášení výzev MAS v IROP. Aktuálně (15.9.2023) vyhlašujeme 8 výzev na všechna opatření realizovaná v programovém období 2021-2027.


Území MAS Krajina srdce

Úvodní stránka - Pravý sloupec