Stručně o MAS Krajina srdce z.s.

Naše organizace komunikuje a spolupracuje se všemi subjekty působícími na území MAS, vítá nové nápady, je otevřená novým členům, aktivně se zapojuje do regionálních i nadregionálních aktivit, které mají rozvojový potenciál pro území MAS a snaží se budovat partnerství nejen v rámci České republiky, ale napříč Evropskou unií.


Aktuality

ikona článkuVýzva k podání nabídky

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE vyhlašuje výzvu k podání nabídky na vyhotovení tiskovin v rámci projetku "Živá kronika". Kompletní výzva je ke stažení zde. Návrh smlouvy o dílo ke stažení zde.


ikona článkuPředání certifikátů "TOULAVA - regionální produkt" dalším výrobkům a službám, Sedlčany

V sobotu 19.4.2014 byly předány dalším výrobcům a poskytovatelům služeb certifikáty „Toulava regionální produkt®“. Předání proběhlo v rámci prvního farmářského trhu v Sedlčanech, pořádaného Sdružením obcí Sedlčanska. Certifikáty předávala předsedkyně MAS Krajina srdce Monika Hienlová ve spolupráci s tajemnicí Sdružení obcí Sedlčanska Štěpánkou Barešovou a koordinátorem regionální značky Miroslavem Dlouhým.


ikona článkuExkurze do bavorského města Deggendorfu

Když něco chtějí, tak pro to taky něco dělají … postřehy z exkurze do Bavorska Na pozvání Místní akční skupiny „Rozkvět zahrady jižních Čech“ jsme se v rámci projektu „ „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ podpořeného Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost zúčatnily exkurze do bavorského města Deggendorfu. Hlavním cílem naší cesty bylo získat co nejvíce nových podnětů a zkušeností z oblasti začleňování mladých lidí na trhu práce a úloze dobrovolnictví v Německu. Kromě nás se této akce zúčastnili studenti Jihočeské univerzity, VŠTE v Českých Budějovicích, několik žáků gymnázia a středních škol z okolí Českých Budějovic a Prachatic, několik učitelů ze zmíněných škol.


ikona článkuExkurze do Quin Akademie v Deggendorfu

Ve dnech 8. až 9. prosince 2013 se uskutečnila další odborná exkurze realizovaná MAS Rozkvět zahrady jižních Čech v rámci projektu OPLZZ, tentokráte do organizace Quin Akademie v Deggendorfu v Bavorsku. Jedná se o vzdělávací centrum především pro dlouhodobě nezaměstnané, jehož provoz je částečně financován Evropským sociálním fondem. Quin Akademie funguje již od roku 2004 a na několika pracovištích zaměstnává přes 60 osob.


Území MAS Krajina srdce

Úvodní stránka - Pravý sloupec

Navštivte bazar na Venkovské tržnici!